De främmande länderna (Eva Toller)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf_globe.gif Pdf
Icon_snd_globe.gif Midi
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2022-01-04)  CPDL #67396:  Icon_pdf_globe.gif Icon_snd_globe.gif
Editor: Eva Toller (submitted 2022-01-04).   Score information: A4, 3 pages, 116 kB   Copyright: Personal
Edition notes:

General Information

Title: De främmande länderna
Composer: Eva Toller
Lyricist: Edith Södergran
Number of voices: 4vv   Voicing: SSAA
Genre: SecularUnknown

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published: 2008
Description: 

External websites:

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

Min själ älskat så de främmande länderna,
som hade den intet hemland.
I fjärran land stå de stora stenarna
på vilka mina tankar vila.
Det var en främling som skrev de sällsamma orden
på den hårda tavla, som heter min själ.
Dagar och nätter ligger jag och tänker
på saker som aldrig hänt:
min törstiga själ har engång fått dricka.