Difference between revisions of "ChoralWiki:MainAnnouncement/vi"

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search
(Category:Pages in Vietnamese - removed old Announcement)
(new instructions in English)
Line 1: Line 1:
{{ChoralWiki:MainAnnouncement|
+
<noinclude>'''Text that will be displayed:'''</noinclude>{{ChoralWiki:MainAnnouncement
1= |
+
|1=  
2= |
+
|2=  
3=  
+
|3=  
}}<noinclude>{{DisplayBox|text=
+
}}<noinclude>
'''Cách sử dụng:''' Có ba thông báo cho các [[Trang chính]] được hỗ trợ &mdash; chỉ cần điền bình luận (/bỏ trống) thích hợp vào khung để thêm (/loại bỏ) một thông báo.
+
 
<p>{{DisplayBox|bgcolor=#ddffcc|text= màu nền là màu "vỏ chanh"
+
'''Cách sử dụng:''' Có ba thông báo cho các [[Trang chính]] được hỗ trợ. Add the translation according to the background color of the English text:
 +
<p>{{DisplayBox|bgcolor=#ddffcc|text= màu nền là màu "vỏ chanh": add the Vietnamese translation after the equal sign in '''{{!}}1='''
 
}}</p>
 
}}</p>
<p>{{DisplayBox|bgcolor=#ccddff|text= màu nền là màu "xanh lợt"
+
<p>{{DisplayBox|bgcolor=#ccddff|text= màu nền là màu "xanh lợt": add the Vietnamese translation after the equal sign in '''{{!}}2='''
 
}}</p>
 
}}</p>
<p>{{DisplayBox|bgcolor=#ffccdd|text= màu nền là màu "hồng" (tốt nhất là dùng để cảnh báo)
+
<p>{{DisplayBox|bgcolor=#ffccdd|text= màu nền là màu "hồng": add the Vietnamese translation after the equal sign in '''{{!}}3='''
 
}}</p>
 
}}</p>
}}
 
  
 
[[Category:Pages in Vietnamese|{{PAGENAME}}]]
 
[[Category:Pages in Vietnamese|{{PAGENAME}}]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Revision as of 16:47, 25 October 2009

Text that will be displayed:

Cách sử dụng: Có ba thông báo cho các Trang chính được hỗ trợ. Add the translation according to the background color of the English text:

màu nền là màu "vỏ chanh": add the Vietnamese translation after the equal sign in |1=

màu nền là màu "xanh lợt": add the Vietnamese translation after the equal sign in |2=

màu nền là màu "hồng": add the Vietnamese translation after the equal sign in |3=