Difference between revisions of "ChoralWiki:MainAnnouncement/vi"

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search
(New page)
 
m
Line 1: Line 1:
 
<!-- 1st ANNOUNCEMENT (lime) -->
 
<!-- 1st ANNOUNCEMENT (lime) -->
 
<!--
 
<!--
<p>{{DisplayBox|bgcolor=#ddffcc|text=
+
<p>{{Billy Lwong/DisplayBox|bgcolor=#ddffcc|text=
 
}}</p>
 
}}</p>
 
-->
 
-->
 
<!-- 2nd ANNOUNCEMENT (azure) -->
 
<!-- 2nd ANNOUNCEMENT (azure) -->
<p>{{DisplayBox|bgcolor=#ccddff|text=
+
<p>{{Billy Lwong/DisplayBox|bgcolor=#ccddff|text=
 
Chúng tôi rất vui khi được thông báo rằng, vào tháng hai. Vào ngày 17-18, 2009 (tùy theo các múi giờ), số lượng các điểm số ở các trang '''{{CW}}''' đạt và vượt qua mốc '''10000 bài.'''
 
Chúng tôi rất vui khi được thông báo rằng, vào tháng hai. Vào ngày 17-18, 2009 (tùy theo các múi giờ), số lượng các điểm số ở các trang '''{{CW}}''' đạt và vượt qua mốc '''10000 bài.'''
 
Trong nhiều trường hợp, các trang nhạc chứa nhiều phiên bản, phản ánh những nỗ lực của gần 500 người đóng góp qua nhiều năm. Số lượng các tác giả có mặt trong '''{{CPDL}}''' bây giờ là 1439.
 
Trong nhiều trường hợp, các trang nhạc chứa nhiều phiên bản, phản ánh những nỗ lực của gần 500 người đóng góp qua nhiều năm. Số lượng các tác giả có mặt trong '''{{CPDL}}''' bây giờ là 1439.
Line 11: Line 11:
 
<!-- 3rd ANNOUNCEMENT (pink) -->
 
<!-- 3rd ANNOUNCEMENT (pink) -->
 
<!--
 
<!--
<p>{{DisplayBox|bgcolor=#ffccdd|text=
+
<p>{{Billy Lwong/DisplayBox|bgcolor=#ffccdd|text=
 
}}</p>
 
}}</p>
 
-->
 
-->
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[Thể loại:Tiêu bản|{{PAGENAME}}]]
+
[[Category:Templates|{{PAGENAME}}]]
{{prot-temp}}
+
{{Billy Lwong/prot-temp}}
{{DisplayBox|text=
+
{{Billy Lwong/DisplayBox|text=
 
'''Cách sử dụng:''' Có ba thông báo cho các [[Trang chính]] được hỗ trợ &mdash; chỉ cần điền bình luận (bỏ trống) thích hợp vào khung để thêm (loại bỏ) một thông báo.
 
'''Cách sử dụng:''' Có ba thông báo cho các [[Trang chính]] được hỗ trợ &mdash; chỉ cần điền bình luận (bỏ trống) thích hợp vào khung để thêm (loại bỏ) một thông báo.
<p>{{DisplayBox|bgcolor=#ddffcc|text= màu nền là màu "lime"
+
<p>{{DisplayBox|bgcolor=#ddffcc|text= màu nền là màu "vỏ chanh"
 
}}</p>
 
}}</p>
<p>{{DisplayBox|bgcolor=#ccddff|text= màu nền là màu "azure"
+
<p>{{DisplayBox|bgcolor=#ccddff|text= màu nền là màu "xanh lợt"
 
}}</p>
 
}}</p>
<p>{{DisplayBox|bgcolor=#ffccdd|text= màu nền là màu "pink" (tốt nhất là dùng để cảnh báo)
+
<p>{{DisplayBox|bgcolor=#ffccdd|text= màu nền là màu "hồng" (tốt nhất là dùng để cảnh báo)
 
}}</p>
 
}}</p>
 
}}
 
}}
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Revision as of 15:22, 22 March 2009