Difference between revisions of "C - 5. neděle v mezidobí (Karel Bříza)"

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search
m (Text replacement - "*{{PostedDate|2020-05" to "* {{PostedDate|2020-05")
Line 1: Line 1:
 
==Music files==
 
==Music files==
 
{{#Legend:}}
 
{{#Legend:}}
*{{PostedDate|2020-05-19}} {{CPDLno|58714}} [[Media:C_-_5._neděle_v_mezidobí.pdf|{{pdf}}]] [[Media:C_-_5._neděle_v_mezidobí.mp3|{{mp3}}]]  
+
* {{PostedDate|2020-05-19}} {{CPDLno|58714}} [[Media:C_-_5._neděle_v_mezidobí.pdf|{{pdf}}]] [[Media:C_-_5._neděle_v_mezidobí.mp3|{{mp3}}]]  
 
{{Editor|Vojtěch Ulrich|2020-05-19}}{{ScoreInfo|A4|1|22}}{{Copy|CPDL}}
 
{{Editor|Vojtěch Ulrich|2020-05-19}}{{ScoreInfo|A4|1|22}}{{Copy|CPDL}}
 
:'''Edition notes:'''  
 
:'''Edition notes:'''  

Revision as of 05:25, 1 June 2020

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-05-19)  CPDL #58714:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-05-19).   Score information: A4, 1 page, 22 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: C - 5. neděle v mezidobí
Composer: Karel Bříza
Arranger: Vojtěch Ulrich

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974

Description:

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Budu ti hrát, Hospodine, před anděly.
 Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem,
- žes vyslyšel slova mých úst.
- Budu ti hrát před anděly,
- vrhnu se na tvář směrem k tvému svatému chrámu.
Odp.
 Slavit budu tvé jméno pro tvou dobrotu a věrnost,
- neboť nade vše jsi zvelebil své jméno a své zaslíbení.
- Když jsem volal, vylyšels mě,
- v mé duši jsi rozhojnil sílu.
Odp.
 Budou tě oslavovat, Hospodine, všichni králové země,
- až uslyší slova tvých úst.
- Budou opěvovat Hospodinovy cesty:
- "Věru, veliká je Hospodinova sláva!"
Odp.
 Zachraňuje mě tvá pravice.
- Hospodin pro mě dokončí, co začal.
- Hospodine, tvá dobrota trvá navěky,
- dílo svých rukou neopouštěj!
Odp.