C - 2. neděle velikonoční (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Revision as of 02:24, 1 January 2023 by CHGiffen (talk | contribs) (Text replacement - "* {{PostedDate|2022-" to "*{{PostedDate|2022-")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2022-02-13)  CPDL #68054:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2022-02-13).   Score information: A4, 1 page, 24 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: C - 2. neděle velikonoční
Composer: Karel Bříza
Arranger: Vojtěch Ulrich

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky.
 Nechť řekne dům Izraelův:
- "Jeho milosrdenství trvá navěky."
- Nechť řekne dům Árónův:
- "Jeho milosrdenství trvá navěky."
- Nechť řeknou ti, kdo se bojí Hospodina:
- "Jeho milosrdenství trvá navěky."
Odp.
 Kámen, který stavitelé zavrhli,
- stal se kvádrem nárožním.
- Hospodinovým řízením se tak stalo,
- je to podivuhodné v našich očích.
- Toto je den, který učinil Hospodin,
- jásejme a radujme se z něho!
Odp.
 Hospodine, dej spásu,
- Hospodine, popřej zdaru!
- Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu.
- Žehnáme vám z Hospodinova domuu.
- Bůh je Hospodin a dopřál nám světlo.
Odp.