Difference between revisions of "B - 7. neděle v mezidobí (Karel Bříza)"

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search
Line 23: Line 23:
 
{{Text|Czech|
 
{{Text|Czech|
 
Odp.: Uzdrav mě, Pane, zhřešil jsem proti tobě.
 
Odp.: Uzdrav mě, Pane, zhřešil jsem proti tobě.
Blaze tomu, kdo si všímá chudáka a ubožáka,  
+
Blaze tomu, kdo si všímá chudáka a ubožáka,  
 
- za to ho vysvobodí Hospodin v nouzi.  
 
- za to ho vysvobodí Hospodin v nouzi.  
 
- Hospodin ho bude chránit, zachová ho naživu,  
 
- Hospodin ho bude chránit, zachová ho naživu,  

Revision as of 10:29, 22 January 2021

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2021-01-19)  CPDL #62442:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2021-01-19).   Score information: A4, 1 page, 21 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: B - 7. neděle v mezidobí
Composer: Karel Bříza
Arranger: Vojtěch Ulrich

Number of voices: 1v   Voicings: S or T

Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974

Description:

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Uzdrav mě, Pane, zhřešil jsem proti tobě.
 Blaze tomu, kdo si všímá chudáka a ubožáka,
- za to ho vysvobodí Hospodin v nouzi.
- Hospodin ho bude chránit, zachová ho naživu,
- učiní ho šťastným na zemi, nevydá ho zvůli jeho nepřátel.
Odp.
 Hospodin mu pomůže na bolestném lůžku,
- v nemoci sejme z něho veškerou slabost.
- Volám: Hospodine, smiluj se nade mnou,
- uzdrav mě, zhřešil jsem proti tobě.
Odp.
 Mne však zachováš bez úhony,
- navěky mě postavíš před svou tvář.
- Požehnaný Hospodin, Bůh Izraele,
- od věků až na věky.
Odp.