Bērniņ Jēzu (Anonymous)

From ChoralWiki
Revision as of 16:56, 9 July 2021 by BarryJ (talk | contribs) (Text replacement - "\{\{Voicing\|(.*)\|(.*)\}\}\<br\> " to "{{Voicing|$1|$2}} ")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Sibelius.png Sibelius
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2015-01-14)  CPDL #34318:        (Sibelius 3) (Sibelius 5)(Sibelius 6)
Editor: Andris Solims (submitted 2015-01-14).   Score information: A4, 1 page, 68 kB   Copyright: CC BY NC
Edition notes:

General Information

Title: Bērniņ Jēzu
Composer: Anonymous
Lyricist:

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredCarol

Language: Latvian
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Latvian.png Latvian text

1. Bērniņ Jēzu, mīļais, mazais, klausi manu lūgšanu:
"Nedod daudz, bet dod tik vienu, kas mūs darīs laimīgus.
Nedod mantu — tā zūd ātri, nedod slavu — tā drīz gaist.
Dod tik vienu: savu mīlu, Dieva Bērns Tu dārgākais.

2. Vēlos vairāk Tavu mīlu, nekā laimi pasaulē.
Dodu Tev es savu sirdi, pieņem to un paturi.
Sniedz kā dāvanu Tu pretī savu sirdi dievišķo,
lai tā rūpēs, lai tā sāpēs manim ir kā patvērums.

3. Savu maigo, labo sirdi, Bērnin Jēzu, dāvā man
un kā dārgumu, ko sargi, manā sirdī ieslēdz to.
Lai Tavs vārds liek manai sirdij Tavā sirdī ķīlai būt,
jo, kas pieder Tev uz mūžiem, nedrīkst viņu naidnieks gūt."