Böljan sig mindre rör (Eva Toller)

From ChoralWiki
Revision as of 16:51, 9 July 2021 by BarryJ (talk | contribs) (Text replacement - "\{\{Voicing\|(.*)\|(.*)\}\}\<br\> " to "{{Voicing|$1|$2}} ")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Network.png Web Page
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2001-05-08)  CPDL #02603:  Network.png
Editor: Eva Toller (submitted 2001-05-08).   Score information: 19 x 28 cm, 3 pages, 424 kB   Copyright: Personal
Edition notes: Arranged by Eva Toller. All files are available on http://www.evatoller.se/main_women_titles_A-D.html (MIDI files available for each part.

General Information

Title: Böljan sig mindre rör
Composer: Carl Michael Bellman

Number of voices: 4vv   Voicing: SSAA
Genre: Secular

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

Böljan sig mindre rör,
Eol mindre viner,
när han från stranden hör
våra mandoliner;
månan han skiner,
vattnet glittrar lugnt och kallt,
syren, jasminer
sprida vällukt över allt,
fjäriln i guld och grönt,
glimmar på blomman skönt,
masken snart krälar ur sitt grus.

Trädet med stilla sus,
oss sin skygd förklarar;
gömd i sitt gröna hus
sommarfågeln svarar.
Sin sång han parar
med vår lilla mandolin,
mellan små skarar
av en svärm förströdda bin.
Fisken i lek och rom
dansar på böljan om:
dagen snart klarnar glad och ljus.