Adoramus te (Giacomo Antonio Perti)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Giacomo Antonio Perti set the text Adoramus te, Christe several times: