A - Ježíše Krista Krále (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-09-01)  CPDL #60357:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-09-01).   Score information: A4, 1 page, 22 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: A - Ježíše Krista Krále
Composer: Karel Bříza
Arranger: Vojtěch Ulrich

Number of voices: 1v   Voicings: S or T

Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974

Description:

External websites:

Original text and translations

{{Text|Czech| Odp.: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám,

- dává mi prodlévat na svěžích pastvinách. Odp.

Vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout.

- Občerstvuje mou duši, - vede mě po správných cestách - pro svoje jméno. Odp.

Prostíráš pro mě stůl 

- před zraky mých nepřátel, - hlavu mi mažeš olejem, - má číše přetéká. Odp. Štěstí a přízeň mě provázejí - po všechny dny mého života, - přebývat smím v Hospodinově domě - na dlouhé, předlouhé časy. Odp.