Difference between revisions of "A - 23. neděle v mezidobí (Karel Bříza)"

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search
m (Text replacement - "\:\{\{EdNotes\|(.*)\}\}" to ":{{EdNotes|{{Edc|arr|Vojtěch Ulrich}}. $1}}")
m (Text replacement - "\{\{Composer\|K(.*)\}\} \{\{Arranger\|Vojtěch Ulrich\}\} " to "{{Composer|K$1}} {{Lyricist|}} ")
Line 8: Line 8:
  
 
{{Composer|Karel Bříza}}
 
{{Composer|Karel Bříza}}
{{Arranger|Vojtěch Ulrich}}
+
{{Lyricist|}}
  
 
{{Voicing|1|S,T}}<br>
 
{{Voicing|1|S,T}}<br>

Revision as of 21:12, 8 May 2021

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-04-02)  CPDL #57820:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-04-02).   Score information: A4, 1 page, 23 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: A - 23. neděle v mezidobí

Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T

Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!
 Pojďme, jásejme Hospodinu,
- oslavujme Skálu své spásy,
- předstupme před něho s chvalozpěvy
- a písněmi mu zajásejme!
Odp.
 Pojďme, padněme, klaňme se,
- poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem!
- Neboť on je náš Bůh
- a my jsme lid, který pase, stádce vedené jeho rukou.
Odp.
 Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu:
- "Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě,
- jako tehdy v Masse na poušti,
- kde mě dráždili vaši otcové,
- zkoušeli mě, ač viděli mé činy."
Odp.