ABC - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé - 1 (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Revision as of 01:07, 1 January 2021 by CHGiffen (talk | contribs) (Text replacement - "{{PostedDate|2020" to "{{PostedDate| 2020")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-08-03).   Score information: A4, 1 page, 23 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: ABC - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé - 1
Composer: Karel Bříza
Arranger: Vojtěch Ulrich

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974

Description:

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých.
 Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál?
- Hospodin je záštita mého života, před kým bych se třásl?
Odp.
 Jedno od Hospodina žádám a po tom toužím:
- abych směl přebývat v Hospodinově domě po všechny dny svého života,
- abych požíval Hospodinovy něhy
- a patřil na jeho chrám.
Odp.
 Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám,
- smiluj se nade mnou a vyslyš mě!
- Hospodine, hledám tvou tvář,
- neskrývej svou tvář přede mnou.
Odp.
 Věřím, že uvidím blaho od Hospodina
- v zemi živých!
- Důvěřuj v Hospodina, buď silný,
- ať se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina!
Odp.