Difference between revisions of "ABC - Narození Páně - ve dne (Karel Bříza)"

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search
m (Text replacement - " " to " ")
m (Text replacement - "{{PostedDate|2020" to "{{PostedDate| 2020")
Line 1: Line 1:
 
==Music files==
 
==Music files==
 
{{#Legend:}}
 
{{#Legend:}}
*{{PostedDate|2020-02-20}} {{CPDLno|57126}} [[Media:ABC_-_Narození_Páně_-_ve_dne.pdf|{{pdf}}]] [[Media:ABC_-_Narození_Páně_-_ve_dne.mp3|{{mp3}}]]
+
*{{PostedDate| 2020-02-20}} {{CPDLno|57126}} [[Media:ABC_-_Narození_Páně_-_ve_dne.pdf|{{pdf}}]] [[Media:ABC_-_Narození_Páně_-_ve_dne.mp3|{{mp3}}]]
 
{{Editor|Vojtěch Ulrich|2020-02-20}}{{ScoreInfo|A4|1|23}}{{Copy|CPDL}}
 
{{Editor|Vojtěch Ulrich|2020-02-20}}{{ScoreInfo|A4|1|23}}{{Copy|CPDL}}
 
:'''Edition notes:''' Voicing also for T.
 
:'''Edition notes:''' Voicing also for T.

Revision as of 01:03, 1 January 2021

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-02-20)  CPDL #57126:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-02-20).   Score information: A4, 1 page, 23 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Voicing also for T.

General Information

Title: ABC - Narození Páně - ve dne

Composer: Karel Bříza
Arranger: Vojtěch Ulrich

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974

Description:

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha.
 Zpívejte Hospodinu píseň novu,
- neboť učinil podivuhodné věci.
- Vítězství je dílem jeho pravice,
- jeho svatého ramene.
Odp.
 Hospodin uvedl ve známost svou spásu,
- před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost.
- Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost
- Izraelovu domu.
Odp.
 Všechny končiny země uzřely
- spásu našeho Boha.
- Jásejte Hospodinu, všechny země,
- radujte se, plesejte a hrejte!
Odp.
 Hrejte Hospodinu na citeru,
- na citeru a s doprovodem zpěvu,
- za hlaholu trub a rohů,
- jásejte před králem Hospodinem.
Odp.