Če na poljane rosa pade (Benjamin Ipavec)

From ChoralWiki
Revision as of 17:47, 14 September 2021 by BarryJ (talk | contribs) (Text replacement - "\{\{Voicing\|(.*)\|(.*)\}\}\<br\> " to "{{Voicing|$1|$2}} ")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Sibelius.png Sibelius
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2008-06-13)  CPDL #17224:        (Sibelius 5)
Editor: Primož Hladnik (submitted 2008-06-13).   Score information: A4, 2 pages, 40 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Če na poljane rosa pade
Composer: Benjamin Ipavec

Number of voices: 1v   Voicing: Tenor solo
Genre: SecularArt song

Language: Slovenian
Instruments: Piano

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Slovenian.png Slovenian text

Če na poljane rosa pade,
poljana ljubeča blešči.
Če na poljane slana pade,
pomlad jo oživi.

Kostanji, lipe zelenijo,
če ptič jim poje maj.
Kostanji, lipe govorijo,
da vse, da vse se vrne kdaj.

Le ti, pomlad, ki v srce siješ,
le ti ne prideš več nazaj?
Ah, če enkrat samo se skriješ,
umrla si za vekomaj?