Y Gelynnen (Dalwyn Henshall)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2014-02-05)  CPDL #31182:       
Editor: James Henshall (submitted 2014-02-04).   Score information: A4, 12 pages, 129 kB   Copyright: CC BY NC ND
Edition notes: This score is made available under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Licence. Broadcast and recorded performances must be logged with the PRS/MCPRS or other appropriate body.

General Information

Title: Y Gelynnen
Composer: Dalwyn Henshall
Lyricist: Anonymous (16th century)

Number of voices: 4vv   Voicing: TTBB
Genre: SecularPartsong

Language: Welsh
Instruments: Piano

First published: 1980 c.
Description:  This piece was commissioned by the Froncysyllte Male Voice Choir with funds provided by the Welsh Arts Council.

External websites:

Original text and translations

Welsh.png Welsh text

Dyn ŵyf fi a roes ei fryd argael ei fyd yn llawen,
Ac y rŵan ‘rwyn dwyn dig am blethu brig celyn nen.
Er Gŵyl Ifan fe ddaeth haint I dorri braint y fed wen.

Mi a ddeliais am fy march mai gwell fydd parch gelynnen,
Ynn a derw, helyg, drain a chyda rhain y wernen,
Cyll ac efyll, aethwydd llwy’, Ifi, bae a bocs ac yw,
Ac ‘wyllys Duw sydd amgen.
Dyma’r cwmpeini glân I gyd a gâr y glud gelynnen.
Galle ŵr drwy syn nwyr serch leidio merch esgeirwen,
A’i chusannu hi dan y wyrdd gelynnen.
Lawer pry dydd dedwydd daith
Heb wneuthur gwaith ond darllen cerdd
Pan ddêl rhew ag eira mawr I blagio llawr y fed wen
Cewch chi weled ym mhob plas fraint I’r lás, lás gelynnen,
Ac oni cheffir eos o’r llwyn, Mi a ga’r fwyn fwyalchen
Gyda mi dydd a nôs,
Ac o daw gofyn pwy a wnaeth hyn, dyn ni fyn dim ab sen
Ond rhoi’i fendith gan bob awr a garo’n fawr gelynnen!