Waerom wout ghi mi verlaten (André Vierendeels)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-08-13)  CPDL #60144:       
Editor: André Vierendeels (submitted 2020-08-13).   Score information: A4, 3 pages, 264 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Waerom wout ghi mi verlaten
Composer: André Vierendeels
Lyricist:

Number of voices: 2vv   Voicing: SAB
Genre: SacredChorale

Language: Dutch
Instruments: A cappella

First published: 1540

Description:

External websites:

Original text and translations

Dutch.png Dutch text

Waerom wout ghi mi verlaten,
mijn God, mijn God, mijn Heer,
ick bid u boven maten
op my slaet u ooghen neer,
die woerden van mijnder misdaden,
seer ver van mijn salichheyt,
 
wanneer ick sal zijn beladen,
sal ick tot u maiesteyt
roepen dach ende Nacht,
maer ghi sult horen niet
mijn onverstant ghi niet en acht,
dus ben ick in verdriet.

Maer ghi ter heyligher stede woont,
het lof van Israhel,
ons vaders hebdy altijt verscoont,
verlost uut haer ghequel,
als zijt u wilden betrouen,
als si u riepen aen.

Dan hebt ghi se behouwen,
gheen schandt en hebben sij ontfaen,
maer ick ben soe ghestelt,
als een aerdtworm cleyn.
Voerwaer sie hebben my gheschelt,
gheen mensch maer een vileyn.

End al die mij doen aensaghen
hielden met my haer spot.
Sij spraken, hy had behaghen
en hoepte in sinen God,
laet zijn God hem nu bescharmen,
die hem goetwillich is.

Ghi toecht mi met uwen armen
uut mijns moeders buyck ghewis.
Van dat ick heb ghesoken,
mijn hoep, mijn God waert ghi,
gheen dinck heeft mij ontbroken,
en gaet doch niet van mi.