Vila vid denna källa (Carl Michael Bellman)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Network.png Web Page
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2004-09-18)  CPDL #07892:  Network.png
Editor: Eva Toller (submitted 2004-09-18).   Score information: A4, 19 pages, 996 kB   Copyright: Personal
Edition notes: Arranged by Eva Toller. For SAATBB. All files are available on http://www.evatoller.se/main_mixed_titles_S-OE.html (Midi files available for each part.
  • (Posted 2004-09-18)  CPDL #07891:  Network.png
Editor: Eva Toller (submitted 2004-09-18).   Score information: A4, 5 pages, 197 kB   Copyright: Personal
Edition notes: Arranged by Eva Toller. For SAA. All files are available on http://www.evatoller.se/main_women_titles_S-OE.html (Midi files available for each part.

General Information

Title: Vila vid denna källa
Composer: Carl Michael Bellman

Number of voices: 3vv   Voicing: SAA, also for SAATBB
Genre: SecularPartsong

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

  • Swedish.png Swedish text and English.png English translation available at Eva Toller's Website (translation by Eva Toller, 2004).

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

Vila vid denna källa,
vår lilla frukost vi framställa:
rött vin med pimpinella
och en nyss skjuten beckasin.
Klang vad buteljer, Ulla,
i våra korgar överstfulla
tömda i gräset rulla,
och känn vad ångan dunstar fin!
Ditt middagsvin sku vi ur krusen hälla med glättig min.
Vila vid denna källa,
hör våra valthorns klang, cousine!
Valthornens klang, cousine!

Präktigt på fältet pråla
än hingsten med sitt sto och fåla;
Än tjurn han höres vråla,
och stundom lammet bräka tör.
Tuppen på taket hoppar
och liksom hönan vingen loppar,
svalan sitt huvud doppar,
och skatan skrattar på sin stör.
Lyft kitteln, hör!
Lät kaffeglöden kola där nedanför!
Präktigt på fältet pråla
de ämnen som mest ögat rör.
Som mest vårt öga rör.

Himmel, vad denna runden
av friska lövträn sammanbunden,
vidgar en plan i lunden
med strödda gångar och behag!
Ljuvligt där löven susa
i svarta virvlar grå och ljusa,
träden en skugga krusa
inunder skyars fläkt och drag.
Tag, Ulla, tag, vid denna måltidsstunden
ditt glas som jag!
Himmel, vad denna runden
bepryds av blommor tusen slag!
Av blommor tusen slag!

Nymfen, se var hon kliver
och så beställsam i sin iver
än ägg och än oliver
uppå en rosig tallrik bär.
Stundom en sked hon öser
och över bunken gräddan slöser;
floret i barmen pöser
då hon den mandeltårtan skär.
En kyckling där, av den hon vingen river,
nyss kallnad är.
Nymfen, se vad hon kliver
och svettas i ett kärt besvär.
Och svettas i besvär.

Blåsen, I musikanter,
vid Eols blåst från berg och branter;
sjungen, små kärlekspanter,
bland gamla mostrars kält och gnag.
Syskon, en sup vid disken,
och pro secundo en på fisken!
Krögarn, den basilisken,
summerar tavlan full idag.
Klang, du och jag!
Klang, Ullas amaranter av alla slag!
Blåsen, I musikanter,
och var och en sin kallsup tag!
Var en sin kallsup tag!

Äntlig i detta gröna
får du mitt sista avsked röna;
Ulla, farväl, min sköna,
vid alla instrumenters ljud!
Fredman ser i minuten
sig till naturens skuld förbruten,
Clotho ren ur syrtuten avklippt en knapp
vid Charons bud.
Kom, hjärtats gud,
att Fröjas ätt belöna
med Bacchi skrud!
Äntlig i detta gröna
stod Ulla sista gången brud.
Den sista gången brud.