Veni, creator Spiritus, H. 54 (Marc-Antoine Charpentier)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_zip.gif Zip file
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2021-07-17)  CPDL #65141:   
• Violino 1:  
• Violino 2:  
• Basso continuo:  
• Source PMW file:  
Editor: Jan Němeček (submitted 2021-07-17).   Score information: A4, 4 pages   Copyright: CPDL
Edition notes: The edition is based on the autograph at the Petrucci Music Library (IMSLP)

General Information

Title: Veni, creator Spiritus, H. 54
Composer: Marc-Antoine Charpentier
Lyricist:
Number of voices: 3vv   Voicing: TTB
Genre: SacredMotet

Language: Latin
Instruments: String ensemble

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Latin.png Latin text

1. Veni, Creator Spiritus,
mentes tuorum visita,
imple superna gratia
quae tu creasti pectora.

2. Qui Paraclitus diceris,
donum Dei altissimi,
fons vivus, ignis, caritas
et spiritalis unctio.

3. Tu septiformis munere,
dextrae Dei tu digitus,
tu rite promissum Patris,
sermone ditans guttura.

4. Accende lumen sensibus,
infunde amorem cordibus,
infirma nostri corporis
virtute firmans perpeti.

5. Hostem repellas longius,
pacemque dones protinus;
ductore sic te praevio,
vitemus omne noxium.

6. Per Te sciamus da Patrem,
noscamus atque Filium,
te utriusque Spiritum
credamus omni tempore.

7. Gloria Patri Domino,
natoque, qui a mortuis
surrexit, ac Paraclito
in saeculorum saecula.

Czech.png Czech translation

1. Přijď, Duchu stvořiteli,
navštiv mysl svých věrných,
srdce těch, které jsi stvořil,
naplň nejvyšší milostí.

2. Ty, který jsi Duch Svatý,
dar od nevyššího Boha,
živý pramen, oheň, láska
a duchovní pomazání.

3. Ty, který jsi seminásobným darem,
prstem Boží pravice,
Ty jsi, jak věříme, příslib od Boha,
který vkládá slova do našich úst.

4. Rozsviť světlo v našich duších,
naplň srdce láskou,
naši tělesnou slabost
posiluj udatností, která vytrvá.

5. Daleko zažeň nepřítele,
ustavičně nám dávej pokoj,
buď nám vůdcem, který jde před námi,
abychom se vyvarovali všeho zlého.

6. Dej, abychom skrze Tebe poznali Otce,
abychom přijali také Syna
a abychom ve všech dobách věřili v Tebe,
který jsi Duchem Otce i Syna.

7. Sláva Pánu Bohu,
i jednorozenému, který vstal z mrtvých,
i Duchu Svatému
na věky věků.