Vánoční vinšovaná pošta (Adam Michna)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2012-07-15)  CPDL #26771:       
Editor: Jan Pallas (submitted 2012-07-15).   Score information: A4, 1 page, 38 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Vánoční vinšovaná pošta
Composer: Adam Michna

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredCarol

Language: Czech
Instruments: A cappella

First published:

Description:

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Bůh se nám dnes narodil narozením lidským,
člověčenstvím se odíl v životě Panenským.
Učiněn jest děťátkem nestihlý v mocnosti,
narozen nemluvňátkem, jenž jest od věčnosti.

Ježíš jméno mu dali, jak Otec přikázal,
matku mu pannu vzdali, tak Otec rozkázal.
Ježíš, toť jest Spasitel, sladké jméno Ježíš,
a jistě Vykupitel, jistě pravý Mojžíš.

Ach, což jest ušlechtilé to boží děťátko!
Přešťastná jsi té chvíle toho syna matko!
Ó milostný Ježíši, děťátko andělské,
komus nechal v tvé říši poklady nebeské?

Proč jsi v koutech potají tu mezi hovádky,
maje vesele v ráji paláce i zámky?
Ó jaks potřebnou sobě zde vyvolil matku,
mohls vzít vzácnou sobě mnohých paní statků.

Měly bejt poduštičky měkoučké, děťátko
– seno, slámu, jesličky máš jako hovádko.
Tak-liž jsi se snížilo, ó dítě anjelské,
že jsi v jeslech složilo tvé tělo panenské?

Ó předivné vtělení věčně zplozeného,
zázračné narození z panny rozeného!
Budiž nám k vykoupení, toť všichni hledáme,
ach, budiž nám k spasení, toť stále žádáme!