User:Billy Lwong/TopMatter/vi

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search
Chào mừng bạn vào thăm ChoralWiki, trang chính của Choral Public Domain Library!
Thành lập vào tháng mười hai 1998, CPDL đã đăng thành ChoralWiki từ tháng Tám 2005.
Nơi đây bạn có thể tìm thấy tác phẩm hợp ca / hợp xướng, văn bản, bản dịch, và các thông tin hữu ích khác.


Cộng đồng  •  Diễn đàn  •  Bảng tin  •  Trợ giúp

Sử dụng: Đây là trang để nhúng vào Trang Chính và cung cấp các nội dung xuất hiện ở đầu trang.

Tuỳ biến (cho mục đích dịch thuật):

với ba dòng đầu tiên:
TitleLine (Dòng tựa đề)
Banner1 (Biểu ngữ 1)
Banner2 (Biểu ngữ 2)
với dòng có những liên kết hoa tiêu:
Community portal (Cộng đồng)
Forums (Diễn đàn)
Bulletin board (Bảng tin)
Help (Trợ giúp)

Ngoài ra, các liên kết Cộng đồng nội bộ, Bảng tin, và Trợ giúp sẽ dẫn đến các trang phiên dịch (thông qua {{{lang|}}})