Ulla, min Ulla (Carl Michael Bellman)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Network.png Web Page
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2004-10-11)  CPDL #08014:  Network.png
Editor: Eva Toller (submitted 2004-10-11).   Score information: A4, 10 pages, 553 kB   Copyright: Personal
Edition notes: Arranged by Eva Toller. All files are available on http://www.evatoller.se/main_men_titles_S-OE.html (Midi files available for each part.

General Information

Title: Ulla, min Ulla
Composer: Carl Michael Bellman

Number of voices: 4vv   Voicing: TTBB
Genre: SecularPartsong

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

  • Swedish.png Swedish text and English.png English translation available at Eva Toller's Website (translation by Eva Toller, 2004).

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

Ulla, min Ulla, säj, får jag dig bjuda
rödaste smultron i mjölk och vin?
Eller ur sumpen en sprittande ruda,
eller från källan en vattenterrin?
Dörrarna öppnas av vädren med våda,
blommor och granris vällukt ger;
duggande skyar de solen bebåda, som du ser.

Ä'ke det gudomligt, Fiskartorpet, vad?
"Gudomligt att beskåda!"
Än de stolta stammar, som stå rad i rad,
med friska blad?
Än den lugna viken som går fram? "Åh ja!"
Än på långt håll mellan diken åkrarna!
Ä'ke det gudomligt, dessa ängarna?
"Gudomliga, gudomliga!"

Skål och god middag i fenstret, min sköna!
Hör huru klockorna hörs från stan.
Och se hur dammet bortskymmer det gröna
mellan kalescher och vagnar på plan.
Räck mig ur fenstret där du ser mig stanna,
sömnig i sadeln, min cousine,
primo en skorpa, secundo en kanna Hoglandsvin!
Ä'ke det gudomligt…

Nu ledes hingsten i spiltan, min Ulla,
gnäggande, stampande, i galopp.
Än uti stalldörrn dess ögon de rulla
stolt opp till fenstret, till dig just dit opp.
Du all naturen uppeldar i låga
med dina ögons varma prål.
Klang! nervid grinden, i varmaste råga,
klang, din skål!
Ä'ke det gudomligt…