Ukvalské písně (Leoš Janáček)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2021-06-15)  CPDL #64772: 
  1. Ondraš, Ondraš!   Score information: A4, 2 pages, 56 kB   
  2. Ty ukvalsky kosteličku   Score information: A4, 2 pages, 58 kB   
  3. Na tych fojtovych lukach   Score information: A4, 2 pages, 53 kB   
  4. Ty ukvalsky kosteličku, hej!   Score information: A4, 2 pages, 55 kB   
  5. Pan Buh Vam zaplať   Score information: A4, 1 page, 51 kB   
  6. Fojtova Hanka   Score information: A4, 1 page, 53 kB   
Editor: sbormistr.cz (submitted 2021-06-15).   Copyright: Public Domain
Edition notes:
  • (Posted 2013-08-01)  CPDL #29752:       
Editor: Jan Pallas (submitted 2013-08-01).   Score information: A4, 6 pages, 124 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Ukvalské písně
Composer: Anonymous (Traditional)
Arranger: Leoš Janáček

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SecularFolksong

Language: Czech
Instruments: A cappella

First published: 1949
Description: 

External websites:

Original text and translations

1. Ondraš, Ondraš!

Czech.png Czech text

Ondraš, Ondraš, dobře sobě rozvaž,
dobře sobě rozvaž, kteru cestu iť maš.

Pujdem, pujdem, pujdem dolinami,
pujdem dolinami, nech je Pambu s nami.

Pujdem, pujdem na Ukvaldy s Vami,
na Ukvaldy s Vami, tam su Vaši pani.

Ondraš, kde maš fojta Janovskeho,
kde maš fojta Janovskeho, synečka švarneho.

2. Ty ukvalsky kosteličku

Czech.png Czech text

Ty ukvalsky kosteličku,
proti tobě černy les,
ešče se podivam,
ešče se podivam,
kdě muj mily jedě dnes.

Ach, jede on z domu, jede
na svém vraném koníčku
a připíná sobě
a připíná sobě
ocelovou šabličku.

A jak si šabličku připjal,
na svůj dům se obrátil,
pak žalostně zplakal
a sobě zavzdychal,
až kůň pod ním zařehtal.

3. Na tych fojtovych lukach

Czech.png Czech text

Na tych fojtovych lukach,
tam se syneček bluka,
oj, bluka, blukava,
potěšeni hledava.

Zavolal velkym hlasem,
kde si, ma mila, poď sem,
podej mi šatečku,
zavazať hlavičku.

Porubali ju chlapci,
oj, sklenovšti pacholci,
u fojta na placi,
nebranili bratři.

4. Ty ukvalsky kosteličku, hej!

Czech.png Czech text

Ty ukvalsky kosteličku, hej!
Ty ukvalsky kosteličku,
stojiš na pěknym travničku!

Vychazaju z tebe panny, hej!
Vychazaju z tebe panny,
su bile jako anděli.

Jedna vyšla pěkně bila, hej!
Jedna vyšla pěkně bila,
to byla ma roztomila.

Druha vyšla ešče bilši, hej!
Druha vyšla ešče bilši,
to byla ma nejmilejši.

5. Pan Buh Vam zaplať (Svatební)

Czech.png Czech text

Pan Buh Vam zaplať, ma mamičko stara,
co stě mě chovali, dyž sem byla mala.

Pan Buh Vam zaplať, muj tatičku stary,
co stě mě chovali, dyž sem ja byl maly.

6. Fojtova Hanka

Czech.png Czech text

Fojtova Hanka hledala Janka po šašu;
a jak ho našla, dala mu masla na kašu.