Svētā Andreja mise (4) (St. Andrew's Mass) (Andris Solims)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
Sibelius.png Sibelius
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2011-07-22)  CPDL #23950:    Kungs:   (Sibelius 6) (Sibelius 5) (Sibelius 3) Score information: A4, 9 pages, 380 kB   
  • (Posted 2011-07-22)  CPDL #23954:  Svēts-Dieva Jērs (alternatīvs):     (Sibelius 6) (Sibelius 5) (Sibelius 3)
Editor: Andris Solims (submitted 2011-07-22).   Copyright: Personal
Edition notes:

General Information

Title: Svētā Andreja mise (4) (St. Andrew's Mass)
Composer: Andris Solims

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredMass

Language: Latvian
Instruments: Organ

First published: 2011
Description: St. Andrew's Mass for SATB in Latvian.

External websites:

Original text and translations

Latvian.png Latvian text

Kungs, apžēlojies par mums.
Kristu, apžēlojies par mums.
Kungs, apžēlojies par mums.

Gods Dievam augstumos,
Un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem.
Mēs Tevi slavējam, teicam un pielūdzam,
mēs Tevi cildinām un Tev pateicamies,
jo liela ir Tava godība, Kungs, debesu Karali, Dievs,
visvarenais Tēvs.

Dievs, vienpiedzimušais Dēls, Jēzu Kristu,
Tu – Kungs Dievs, Dieva Jērs, Tēva Dēls.
Tu nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums;
Tu nes pasaules grēkus, uzklausi mūsu lūgšanu.
Tu sēdi pie Tēva labās rokas, apžēlojies par mums.

Vienīgi Tu esi svēts, esi svēts,
vienīgi Tu esi Kungs, Kungs, esi Kungs,
Tu – Visaugstākais, Kungs Jēzu Kristu, ar Svēto Garu:
Dieva Tēva godībā. Amen.

Svēts, svēts, svēts ir Kungs debesspulku Dievs.
Debess un zeme ir Tavas godības pilna.
Hosanna augstumos.

Svētīgs, svētīgs, kas nāk Kunga vārdā.
Hosanna augstumos.

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus:
apžēlojies par mums!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus:
dāvā mums mieru!

For information, refer to the Mass page. For texts and translations, see the individual pages:

KyrieGloriaCredoSanctus & BenedictusAgnus Dei