Se, ärans Konung (Oscar Sandberg)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Finale.png Finale
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2000-09-26)  CPDL #01396:        (Finale 1998)
Editor: Per-Anders Aglert (submitted 2000-09-26).   Score information: Letter, 3 pages, 58 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Se, ärans Konung
Composer: Oscar Sandberg

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredAnthem

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

1.Se, ärans Konung drager
I Sions portar in
Och palmer emottager,
O, Jesu, tag ock min!
Jag har ej annan gåva,
Dess bristfullhet du vet,
Ett hjärta som vill lova,
Ack, din barmhärtighet!
Han ömmar för oss alla,
Vår nöd han vet så väl,
Han kommer för att kalla
Till frid och fröjd var själ.

2. Om alla mörkrets härar
Till anlopp mot oss gå,
Ej deras våld förfärar
Dem, som med Herran stå.
All makt vår Jesus äger
I himmel och på jord,
Och hela mörkrets läger
Skall störtas på hans ord.
Kom, soluppgång av höjden,
Upplyft oss i din famn!
Giv salighet av höjden!
Ja, amen, i Jesu namn!