Sborové písně III. (Adolf Cmíral)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2014-07-11)  CPDL #32422:       
Editor: Jan Pallas (submitted 2014-07-11).   Score information: A4, 11 pages, 720 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Sborové písně III.
Composer: Folksong
Arranger: Adolf Cmíral

Number of voices: 3vv   Voicing: SSA
Genre: SecularFolksong

Languages: Czech, Slovak
Instruments: A cappella

First published: 1930

Description:

External websites:

Original text and translations

Slovak.png Slovak text

I.

1. Limbora, limbora, zelená limbora;
padajú oriešky, padajú oriešky do našeho dvora.
2. Komu že to, milá, tie oriešky sbieraš?
Tebe to, šuhajko, tebe to, šuhajko, čo do nás chodievaš!

II.

Pyšná je sýkorka, pyšná,
sama mi do domu prišla,
doniesla za klbko nití,
červené čižmičky šiti.

V.

Čardáš budzogáň
zahraj mi, cigáň,
na tý husle, na tý gajdy,
čo tu nechal Garibaldi.

Garibaldi hovori,
že sa Nemca nebojí.
A Nemec mu zas hovori,
Garibaldi je chlap dobrý.

VII.

1. Cinterin, cinterin, ty lúčko zelená!
Ja do teba padajú ty drahé semena.

2. Padajú, padajú, ale neschadzajú,
ja snad ich ti hrobaré hluboko sádzajú.

3. Spadli ne tam, spadli, můj drahý tatíček,
už mi na nich narostl zelený trávníček.

4. Spadli ne tam, spadli, má drahá mamička,
už mi na nich narostla zelená travička.

5. Zelená travička, červené ořeší,
ja už ne na tom svete nikto nepotěší.
 

Czech.png Czech text

III.

1. Od vody, koníčky, od vody
a to méj panence na vzdory.
2. Zkažte tam méj milej, jak se má,
je-li ona zdravá jako já.

IV.

1. Čí to, čí to, čí to děvče
v té červené kacabajce,
čí to, čí to, čí to děvče,
to je děvče mé.
A co, a proč, a co a jak a proč.

2. Ona dobrou kaši vaří,
se mnou dobře hospodaří,
čí to, čí to, čí to děvče,
to je děvče mé.
A co, a proč, a co a jak a proč.

VI.

1. Šila košiličku, pentlové rukávy!
Vyšila má mjilá
Nanynka rozmjilá
za toral herbáví.

2. Za toral herbáví, za dva zlatý nitek.
Vyšila má mjilá
holka roztomjilá
na košilce kvítek.

3. Kvíteček's vyšila, ale nevíš komu?
Já muším, má mjilá, já muším, má mjilá,
já muším na vojnu.

VIII.

1. Husaři, husaři, pěkné koně máte!
Já s vámi pojedu, kterého mi dáte?

2. Dáme ti, dáme ti koníčka vraného,
on s tebou pojede do pole širého.

3. Do pole širého pod zelenou lipku!
Uvidíš, synečku, tu husarskou bitku.

IX.

Zahrejte mi mou Litoměřickou:
Na zdraví Kačeny,
že má krávy stračeny,
sukni zelenou, sukni zelenou.

X.
1. Kolíne, Kolíne, na pěkné rovině,
nejeden syneček u tebe zahyne.

2. Nejeden syneček, nejeden bratříček,
musí zaplakati můj starý tatíček.

3. Můj starý tatíček, má stará maměnka,
musí zaplakati má milá panenka.

4. Kolíne, Kolíne, nejsi hoden státi;
nejedna matička pro tě syna ztratí.

5. Matička synečka, sestřička bratříčka
a milá milého sokola sivého.