Sangen (Louis Spohr)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf_globe.gif Pdf
Icon_snd_globe.gif Midi
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2013-02-16)  CPDL #28286:  Icon_pdf_globe.gif Icon_snd_globe.gif
Editor: Arvid Grøtting (submitted 2013-02-16).   Score information: A4, 1 page, 63 kB   Copyright: Public Domain
Edition notes: Lyrics by Johan Diederich Behrens. ISMN 979-0-66118-114-9.

I have no idea what the name of the original piece is, nor its opus number or whether this is an arrangement.

General Information

Title: Sangen
Composer: Louis Spohr

Number of voices: 4vv   Voicing: TTBB
Genre: SecularUnknown

Language: Norwegian
Instruments: unknown

First published:

Description:

External websites:

Original text and translations

Norwegian.png Norwegian text

1. Ret som ørnen stiger op mot Himlens Blaa,
gjennem Luftens Riger Sangens Toner gaa,
løftende din Sjæl op mot Lysets Væld.

2. Alt, hvad stort og herligt for din Tanke staar,
alt, hvad ømt og kjærligt, helst dit Sind attraar,
al din Hjertes Trang toner frem i Sang.

3. Frejdig ved dit Virke, trøsterig i Nød,
højtidsfuld i Kirke, vemodstung i Død
gjennem Ve og Lyst toner Sangens Røst.