Reiz gani lopus ganīja (While shepherds watched) (Traditional)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
Encore_Icon2.png Encore
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2011-01-22)  CPDL #23044:      (Encore 4)(Encore 5)
Editor: Andris Solims (submitted 2011-01-22).   Score information: A4, 1 page, 53 kB   Copyright: CC BY NC
Edition notes:

General Information

Title: Reiz gani lopus ganīja (While Shepherds watched)
Composer: Anonymous (Traditional)

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredCarol

Language: Latvian
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Latvian.png Latvian text

1. Reiz gani lopus ganīja, un bija tumša nakts.
Tad parādījās eņģelis, viss gaismā starojošs.

2. "Ak, nebaidieties!" – teica viņš, jo nobijās ikviens.
"Es prieka vēsti nesu jums un visai pasaulei.

3. Ir dzimis jūdu Betlēmē kāds Dāvidcilmes Bērns.
Viņš Pestītājs, Viņš Kristus Kungs! Nu ejiet Viņu sveikt.

4. Jūs Dieva Dēlu redzēsiet, kas kļuvis cilvēks īsts.
Vinš nabadzībā piedzimis un silē guldīts dus.

5. Tad eņģelis prom aizsteidzas, bet debess gaiša kļūst,
– tur pulku pulkiem eņģeļi nāk dziesmās Dievu teikt:

6. "Lai gods ir Dievam augstībā, lai zemē valda miers.
Nu svētība pār zemi nāks no debesīm arvien."