Prodaná nevěsta (The Bartered Bride) (Bedřich Smetana)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
Editor: Jan Pallas (submitted 2014-01-17).   Score information: A4, 49 pages, 1.27 MB   Copyright: CPDL
Edition notes: Choral score, F+M parts.

General Information

Title: Prodaná nevěsta
Composer: Bedřich Smetana
Lyricist: Karel Sabinacreate page

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SecularOpera

Language: Czech
Instruments: Orchestra

First published: 1866

Description:

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

1. Proč bychom se netěšili,
když nám pán bůh zdraví dá?
R.:
Akdo ženat, která vdaná, rozžehnej se s radovánky!
Žena doma hospodaří, muž se uklidá za džbánky.
Ouvej!
Konec radosti!
Hrnou se starosti, zlosti, mrzutosti.
Jenom ten je v pravdě št’asten,kdo života užívá.

2. Kdož z nás ví, zda pout’ budoucí
vesele tak uhlídá.
R.

Nechte vzdechů, nechte lkání,
vaše vĕrné milování nemine se požehnání!
Jenom ten je v pravdě št’asten,kdo života užívá.

Pojd’te s námi k tanci, zpěvu,
vzniknout nedopřejte hněvu, pojd’te!

Muzika začíná, do kola, do kola!

Pojd’ sem, holka, toč se, holka,
pokud vábí skočná polka.
Ruka v ruce, hledy v hled,
s námi to se celý svět!

Basa bručí, cimbál cinká,
kolem uší jen to břinká.
Pod nohama skáče zem, věru postát nemůžem.

1. To pivečko, to věru je nebeský dar,
vše psoty a trampoty vede na zmar,
a sílí a dává kurájže!
Ejchuchu! Ejchuchu!

2. Bez pivečka by člověk smutný byl zde host,
jeť starostí na světě bez toho dost,
a blázen, kdo na ně sa váže!
Ejchuchu! Ejchuchu!

Jenik naplňuje mladost.
Tys, Jeníku, po uši zamilován.
at’ ti to neskalí tamhle ten pán.

naší smlouvě svědectví dejte.
Pozor dáme, svědectví dáme.

co vykoná se
Zaznamená se, co vykoná se.

Tímto on se zavazuje,
že svou milou odstupuje

Vše zapsáno, jak žádáno.
Jak jen možná, že odstoupil milenku!
svou Mařenku prodal.
Aj to ťhanba, věru hanba prodati milenku svou.
naučil jsem se tě znát.

Prodal svou milou!
za tři sta!
Nenít’ ,nenít’ věru drahá,
prodal svou milou!
prodal za tři sta prodal, o hanba!

Jak jsi jse, Mařenko, rozmyslila, .
mluv, rozmyslila,
by se věc dobře ukončila,
Bud’ zdráva, Mařenko, mluv!
Tak konec všemu rozbroji a svatba hned se vystrojí!

Háta
Ba rceme přímo: hloupá věc se vám tu přihodi
ba hloupá věc, se vám přihodila, ha ha ha ha.

Ludmila
Ta vaše moudrostvás na chvíli opustila. Ha ha ha ha.
ba hloupá věc se vám přihodila. Ha ha ha ha.

Dobrá věc se podařila,
věrnáláska zvítězila,
št’astně ukon čen jest boj,
veselá se svatba stroj!

Proč bychom se netěšili,
když nám pán bůh zdraví dá?

Kdož z nás ví, zda pout’ budoucí,
vesele tak uhlídá.

Akdo ženat, která vdaná,
rozžehnej se s radovánky!
Žena doma hospodaří,
muž se uklidá za džbánky.
Ouvej! Ouvej!

Konec radostí!
Hrnou se starosti,
zlosti, mrzutosti.

Jenom ten je v pravdě št’asten,
kdo života užívá!

Nechte vzdechů, nechte lkání,
vaše věrné milování nemi
ne se požehnání!

Pojd’te s námi, k tanci, zpěvu,
vzniknout nedopřejte hnvu, pojd’te!
Muzika začíná, do kola, do kola!

Ruka v ruce, hledy v hled,
s námi toč se jcelý svět!

Basa bručí, cimbál cinká,
kolem uší jen to břinká

Pod nohama skáče zem,
věru postát nemůžem.

Pozor dáme, svdectví dáme.
Zaznamená se,
co vykoná se.
Tímto on se zavazuje, že svou milou odstupuje.

Jak jen možná, že odstoupil milenku!

Aj tot’ hanba, věru hanba prodati milenku svou.
Prodal svou milou!
za tři sta prodal svou milou
za tři sta prodal o hanba.

Jak jsi jse, Mařenko, rozmyslila, .
mluv, rozmyslila,
by se věc dobře ukončila,
Bud’ zdráva, Mařenko, mluv!
Tak konec všemu rozbroji a svatba hned se vystrojí!

Háta
Ba rceme přímo: hloupá věc se vám tu přihodi
ba hloupá věc, se vám přihodila, ha ha ha ha.

Dobrá věc se podařila,
věrnáláska zvítězila,
št’astně ukon čen jest boj,
veselá se svatba stroj!

Proč bychom se netěšili,
když nám pán bůh zdraví dá?

Kdož z nás ví, zda pout’ budoucí,
vesele tak uhlídá.

Akdo ženat, která vdaná,
rozžehnej se s radovánky!
Žena doma hospodaří,
muž se uklidá za džbánky.
Ouvej! Ouvej!

Konec radostí!
Hrnou se staro
Hrnou se starosti,
zlosti, mrzutosti.
Ouvej!

Proč bychom se netěšili,
když nám pán bůh zdraví dá?

Jenom ten je v pravdě št’asten,
kdo života užívá!

Nechte vzdechů, nechte lkání,
vaše věrné milování nemi
ne se požehnání!

Pojd’te s námi, k tanci, zpěvu,
vzniknout nedopřejte hnvu, pojd’te!
Muzika začíná, do kola, do kola!

Pojd’ sem, holka, toč se, holka,
pokud vábí skočná polka.
Ruka v ruce, hledy v hled,
s námi to se celý svět!

Pod nohama skáče zem,
věru postát nemůžem.

1. To pivečko, to věru je nebeský dar,
vše psoty a trampoty vede na zmar,
a sílí a dává kurájže!
Ejchuchu! Ejchuchu!

2. Bez pivečka by člověk smutný byl zde host,
jeť starostí na světě bez toho dost,
a blázen, kdo na ně sa váže!
Ejchuchu! Ejchuchu!

Pozor dáme, svědectví dáme.

co vykoná se
Zaznamená se, co vykoná se.

Tímto on se zavazuje,
že svou milou odstupuje

Vše zapsáno, jak žádáno.
Jak jen možná, že odstoupil milenku!
svou Mařenku prodal.
Aj to ťhanba, věru hanba prodati milenku svou.
naučil jsem se tě znát.

Prodal svou milou!
za tři sta!
Nenít’ ,nenít’ věru drahá,
prodal svou milou!
prodal za tři sta prodal, o hanba!

Jak jsi jse, Mařenko, rozmyslila, .
mluv, rozmyslila,
by se věc dobře ukončila,
Bud’ zdráva, Mařenko, mluv!
Tak konec všemu rozbroji a svatba hned se vystrojí!

Háta
Ba rceme přímo: hloupá věc se vám tu přihodi
ba hloupá věc, se vám přihodila, ha ha ha ha.

Krušina
Ta vaše moudrostvás na chvíli opustila. Ha ha ha ha.
ba hloupá věc se vám přihodila. Ha ha ha ha.

Dobrá věc se podařila,
věrnáláska zvítězila,
št’astně ukon čen jest boj,
veselá se svatba stroj!