Pratum spirituale (Mogens Pedersøn)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

General Information

Title: Pratum sprituale

Publication date and place: 1620 by Heinrich Waldkirch in Copenhagen.

Composer: Mogens Pedersøn

List of music

# Title
1. Kyrie / Gud Fader aff Himmerig
2. Alleniste Gud. Der hand haffuer giort i Jorderig
3. Grates nunc omnes reddamus Domino Deo
4. It barn er fød i Bethlehem
5. Wi tro allesamen paa en Gud. Himmels skabere oc Jordens
6. Kyrie Gud Fader forbarme dig offuer oss
7. Victimae paschali laudes
8. Jesus Christ vor Frelsermand
9. Min Siel nu loffue herren (Psalm CIII)
10. Allen til dig Herr' Jesu Christ
11. Jesu Christ dig tacke vi
12. Kyrie / Gud Fader der allsomhøyeste trøst
13. Nu bede vi den Helligaand
14. Kom Hellig Aand O Herre Gud
15. Ieg raaber til dig ô Herre Christ
16. Fra mennisken haffuer ieg vend min hu
17. Ieg vil mig Herren loffue
18. Mit hierte hui gremmer du dig
19. Vor Gud hand er saa fast en borg
20. O Herr' frels mig oc døm min sag
21. Vaare Gud icke med oss denne tid
22. Beklag' aff all min sinde
23. Loffuer Gud i fromme Christne
24. Fader vor vdi Himmerig
25. Aff dybsens nød raaber ieg til dig
26. Om Himmerigs rige saa ville vi tale
27. Jesus Christus er vor salighed
28. Beholt oss Herre ved dit ord
29. Siunge vi aff hiertens grund
30. Forlæ oss med fred naadelig
31. Naar min tid oc stund er forhaand
RESPONSORIA DANICA. Oc med din Aand
32. Missa quinque vocum
33. Ad te levavi oculos meos
34. Deus misereatur nostri
35. Laudate Dominum
36. RESPONSORIA LATINA. Et cum Spiritu tuo

Works at CPDL

Title Year No. Genre Subgenre Vo. Voices
Ad te levavi oculos meos 1620 33 Sacred Motets 5 SSATB
Deus misereatur nostri 1620 34 Sacred Motets 5 SSATB
Forlæ oss med fred naadelig 1620 30 Sacred Anthems 5 SATTB
It barn er fød i Bethlehem 1620 4 Sacred Carols 5 SATTB
Kyrie Gud Fader forbarme dig offuer oss 1620 6 Sacred Troped Kyries 5 SATTB
Laudate Dominum 1620 36 Sacred Motets 5 SATTB
Min Siel nu loffue herren (Psalm CIII) 1620 9 Sacred Anthems 5 SATTB
Missa quinque vocum 1620 32 Sacred Masses 5 SATTB
Victimae paschali laudes 1620 7 Sacred Motets 6 SSATTB


External links