Pelnu Trešdiena (Feria IV Cinerum) (Andris Solims)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Encore_Icon2.png Encore
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2009-02-18)  CPDL #18933:         
Editor: Andris Solims (submitted 2009-02-18).   Score information: A4, 1 page, 67 kB   Copyright: Religious
Edition notes:

General Information

Title: Pelnu Trešdiena (Feria IV Cinerum)
Composer: Andris Solims

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredAntiphon

Language: Latvian
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Latvian.png Latvian text

Kungs, Tu esi žēlsirdīgs visiem
un neko neienīsti no tā, ko esi radījis,
un izliecies neredzam cilvēku grēkus,
lai tik viņi atgrieztos,
jo Tu visus saudzē,
tādēļ, ka esi Kungs, mūsu Dievs.

Apžēlojies par mani,
ak, Dievs, apžēlojies par mani,
jo pie Tevis meklē patvērumu mana dvēsele;
un Tavu spārnu ēnā es paglābjos,
kamēr nelaime būs garām.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam,
un Svētajam Garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis,
tā tagad un vienmēr,
un mūžīgi mūžam.
Amen.

(Ad communionem)
Kas Kunga likumu apcer dienu un nakti,
tas atnes augļus īstajā laikā.