Písnička příkladná (Anonymous)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2013-08-03)  CPDL #29761:       
Editor: Jan Pallas (submitted 2013-08-03).   Score information: A4, 1 page, 43 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Písnička příkladná
Composer: Anonymous

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SecularUnknown

Language: Czech
Instruments: A cappella

First published: 1580 Dobřenského sbírka jednolistů
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

1. Kdo chce s lidmi vesel býti, užíti hleďčasu, všecky věci chtí čas míti, utíkej, utíkej, utíkej bezbožného kvasu.
2. Za dobrého jmín býti chceš, hleďtéž skutek míti, sic poctivosti neduojdeš, utíkej, utíkej, utíkej mezi zlé choditi.
3. Pravdu miluoj, jí pomáhej, chceš-li lásku míti, též faleš v nenávisti měj, utíkej, utíkej, utíkej pochlebníkem býti.
4. Spravedlivost ke všem konej, neb tak Bůh chce míti, za dary ji neprodávej, utíkej, utíkej,
utíkej proti níčiniti.
5. Přátel dobrých sobě hledáš, nad čež nic těžšího, snadno je pak sobězmrháš, utíkej, utíkej, utíkej opilství mrzkého.
6. Vystříhej seřečí marných, dobré mravy ruší, svědomí zlé zejskáš na nich, utíkej, utíkej, utíkej, pamatuj na duši.
7. Milý všechněm býti žádáš, následuoj pokoje, utrháním nic nezjednáš, utíkej, utíkej, utíkej sváru a rozbroje.
8. Rytířem se býti pravíš, sám sebe přemáhej, tu jaký jsi, nejlépe zvíš, zmužile, zmužile, zmužile, šlechetně se chovej.
9. Bohu, lidem budeš milý v takovém rytířství, potomkuom mezi přá-tely zuostavíš, zuostavíš, zuostavíš po sobě svědectví.
10. To jest dvořák, to jest rytíř, kdož v to jíti umí, ten pak nebude než cvikýř nemilý, nemilý, nemilý, kdož toho neumí.