Opp, Amaryllis (Carl Michael Bellman)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

Choral arrangements

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Network.png Web Page
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2006-11-04)  CPDL #12993:  Network.png
Editor: Eva Toller (submitted 2006-11-04).   Score information: A4, 5 pages, 247 kB   Copyright: Personal
Edition notes: Arranged by Eva Toller. All files are available on http://www.evatoller.se/main_men_titles_L-R.html (MIDI files available for each part.

General Information

Title: Opp, Amaryllis
Composer: Carl Michael Bellman

Number of voices: 4vv   Voicing: TTBB
Genre: SecularPartsong

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published: 2005
Description: 

External websites:

  • Swedish.png Swedish text and English.png English translation available at Eva Toller's Website (translation by Eva Toller, 2004)

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

Opp, Amaryllis, vakna min lilla!
Vädret är stilla, luften sval,
regnbågen prålar med sina strålar,
randiga målar skog och dal.

Amaryllis, lät mig, utan våda,
i Neptuni famn dig frid bebåda;
sömnens gud får icke mera råda
i dina ögon, i suckar och tal.

Kom nu och fiska, noten är bunden,
kom nu på stunden, följ mig åt.
Kläd på dig tröjan, kjorteln och slöjan;
gäddan och löjan ställ försåt!

Vakna, Amaryllis lilla, vakna;
lät mig ej ditt glada sällskap sakna!
Bland delfiner och sirener nakna
sku vi nu plaska med vår lilla båt.

Tag dina metspön, revar och dragen;
nu börjar dagen, skynda dig!
Söta min lilla, tänk icke illa,
skulle du villa neka mig?

Lät oss fara till det lilla grundet,
eller dit bort till det gröna sundet,
där vår kärlek knutit det förbundet,
varöver Tirsis så harmade sig.

Stig då i båten, sjungom vi båda!
Kärlek skall råda i vårt bröst.
Eol sig harmar, men när han larmar,
i dina armar är min tröst.

Lycklig uppå havets vreda bölja,
i din stilla famn kan jag ej dölja
hur i döden hjärtat vill dig följa.
Sjungen, sirener och härmen min röst!