O, nitida stella, Maria (Pal Esterhazy)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
Icon_mp3.gif Mp3
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2017-01-27)  CPDL #42823:         
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2017-01-27).   Score information: A4, 5 pages, 639 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Latin + Czech texts

General Information

Title: O, nitida stella, Maria
Composer: Pal Esterhazy
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicing: S
Genre: SacredCantata

Language: Latin
Instruments: String ensemble

First published: 1711
Description: Canto solo, Violin, Viola I, Viola II, Basso continuo

External websites:

Original text and translations

Latin.png Latin text

1. O, nitida stella, Maria,
 tu es Mater gratiae,
 o, lucida caelorum porta,
 fons misericordiae,
 ex te ortus es Redemptor,
 pulcher sol institiae,
 reparator et largitor
 totius laetitiae,
 totius laetitiae.
2. Consolatrix afflictorum,
 tu, sponsa amabilis,
 tu, refugium peccatorum,
 Mater admirabilis,
 ave, Virgo gratiosa,
 angelis sublimior,
 ave, rosa speciosa,
 lilio candidior,
 lilio candidior!
3. Serenissima caeli Regina,
 Mater Unigeniti,
 o, dulcissima nostra patrona,
 thesaurus Altissimi,
 tu es vera consolatrix
 desperantis animae,
 infirmorum reparatrix,
 a malis nos redime,
 a malis nos redime!
4. Ora tuum dulcem natum,
 o, Virgo suavissima,
 summi Patris Unigenitum,
 Mater amantissima,
 ut post vitam hanc caducam
 Christum iam in gloria
 adoremus, et eamus
 ad aeterna gaudia,
 ad aeterna gaudia!

Czech.png Czech translation

1. Ó, třpytivá hvězdo, Maria,
 ty jsi Matkou milosti,
 ó, lesknoucí se nebes bráno,
 zdroj jsi milosrdenství,
 z tebe zrozen Vykupitel,
 krásné slunce vyšlo nám,
 obnovitel, štědrý dárce
 veškerého veselí,
 veškerého veselí.
2. Těšitelkou jsi zarmoucených,
 nevěstou láskyhodnou,
 tys útočiště všech hříšníků,
 Matkou obdivuhodnou,
 zdrávas, Panno vždy laskavá,
 andělská jsi královna,
 zdrávas, růže nejrásnější,
 lilie nejbělejší,
 lilie nejbělejší!
3. Nejjasnější nebes Královno,
 Matko Jednorozeného,
 ó, nejdražší patronko naše,
 poklade Nejvyššího,
 ty jsi pravou těšitelkou
 všech zoufajících duší,
 oslabených občerstvení,
 od zlého nás vysvoboď,
 od zlého nás vysvoboď!
4. Upros svého narozeného,
 ó, Panno přelíbezná,
 Syna Otcova jediného,
 Matko tak milovaná,
 ať po žití tom prchavém
 již Krista v jeho slávě
 uctíváme a vejdeme
 do radosti trvalé,
 do radosti trvalé!