O, miłość najcenniejsza (Michael J. Oczko)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2010-05-27)  CPDL #21557:     
Editor: Michael J. Oczko (submitted 2010-04-28).   Score information: A4, 5 pages, 159 kB   Copyright: CC BY NC ND
Edition notes:

General Information

Title: O, miłość najcenniejsza
Composer: Michael J. Oczko

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB, with soprano and tenor soli
Genre: SacredHymn

Language: Polish
Instruments: Organ

First published: 2007
Description: Original arrangement and Polish text by Michael J. Oczko of "What wondrous love" notated by William Walker.

External websites:

Original text and translations

Polish.png Polish text

O, miłość najcenniejsza, miłość najczystsza,
Miłość Króla nieba i ziemi.
On z krzyżem grzech odkupił,
dusze ludzkie ocalił,
Miłość wieczna, głęboka, tajemna,
Miłość Boga Zbawcy do świata.

O, wiara najpew niejsza, wiara jedyna,
Wiara w Jezusa Chrystusa.
Ta wiara nas podnosi,
po kój duszy przynosi,
Wiara w zmartwychwstanie,
wiara w zbawienie.
Powróć Panie w chwałę naziemię!

Nadzieja doskonała, nadzieja tak pewna,
natchniona przez Ducha Świętego.
Z nadzieją patrzę w przyszłość,
pewność daje I radość,
Wiecz ność z Panem w raju to moja nadzieja!
Lepszy świat w spokoju, Amen!