Nav vairs miris dzīvības Kungs (Nie zna śmierci Pan żywota) (Traditional)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Sibelius.png Sibelius
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2016-04-21)  CPDL #39388:        (Sibelius 3) (Sibelius 5) (Sibelius 6)
Editor: Andris Solims (submitted 2016-04-21).   Score information: A4, 1 page, 164 kB   Copyright: CC BY NC
Edition notes: Arranged by Andris Solims. Latvian text and Harm. by Andris Solims.

General Information

Title: Nav vairs miris dzīvības Kungs (Nie zna śmierci Pan żywota)
Composer: Anonymous (Traditional)
Lyricist:

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredChant

Language: Latvian
Instruments: A cappella

First published:
Description: This is a very nice and joyful Polish Easter chant.

External websites:

  • www.andsolm.info/scores.htm

Original text and translations

Latvian.png Latvian text

1. Nav vairs miris dzīvības Kungs, kaut Viņš nāves vārtus šķērsoja.
Kapa važas sarāvusi svētā roka, alleluja.

2. Ādam, tev ir dzēsts tavs pa rāds, paveikts izpirkums par ļau dīm.
Debesīs ar saviem bēr niem ienāc laimīgs, alleluja.

3. Sargi, velti kapu sargājiet: vairs te Viņu nesastap siet:
Izgāja caur klinšu mūriem, augšāmcēlies, alleluja.

4. Mīļi raugās Kungs uz cilvēci un uz zemi, kuru atpirka
Viņš ar savas krusta nāves dārgo cenu, alleluja.

5. Kungs, caur Tavu Augšāmcelšanos ļauj mums piecelties no grēkiem.
Lai mēs valdītu ar Tevi debesīs reiz, alleluja.