Mijn Heere, mijn God (André Vierendeels)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-09-07)  CPDL #60475:       
Editor: André Vierendeels (submitted 2020-09-07).   Score information: A4, 3 pages, 246 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Mijn Heere, mijn God
Composer: André Vierendeels
Lyricist:

Number of voices: 3vv   Voicing: SAB
Genre: SacredChorale

Language: Dutch
Instruments: A cappella

First published: 1540
Description: 

External websites:

Original text and translations

Dutch.png Dutch text

Mijn Heere, mijn God, ghebenedijt moet zijn altijt
met groot iolijt,
mijn handen die leert hy totten strijt,
mijn vingeren seer crachtich
ten oerloech leert hi sonder respijt,
mijn bermhertichheyt wijt,
die mij verblijt,
mijn toevlucht is hy wijt en zijt,
mijn ontfanger God almachtich,
en mijn verlosser waerachtich.

End hy is mijn beschermer soet,
mijn hoep, ende moet,
die me behoet,
mijn volc maect hi ghehoorsaem vroet.
Wat is een mensch, o Heere?
dat ghi u selven metter spoet,
hem opendoet,
en hout so goet,
dat ghi dat menschelijcke bloet
wilt achten aldus seere,
bewisen sodanighen eere.

Der ydelheyt is die mensch voerwaer
gheworden aldaer ghelijck:
this claer,
sijn daghen vergaen hier alle gaer
en als een schym verdwinen,
buycht Heer u hemelen open baer,
climt neder vaer die berghen swaer,
wilt raken: een roock sal gaen van haer,
u blixem laet doch schinen,
ghi sultse daer mede seer pinen.