Megtestesült (Márton Jakobey)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2012-09-18)  CPDL #27181:     
Editor: Márton Jakobey (submitted 2012-09-18).   Score information: A4, 7 pages, 107 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Megtestesült
Composer: Márton Jakobey

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredCarol

Language: Hungarian
Instruments: A cappella

First published: 2009
Description: An arrangement of Hungarian Christmas songs.

Original text and translations

Hungarian.png Hungarian text

Szállást keres a szent család,
de senki sincs, ki helyet ád,
nincsen, aki befogadja
ki égnek s földnek az ura.

Az Úristen Ádám atyánknak,
Kegyes vigasztalásnak:
Megígérte jövetelét a Messiásnak.

Legalább ti jó emberek,
fogadjátok e kisdedet!
Házatokba boldogság száll,
Ha betér az égi Király.

A vesszőnek drága virága,
Csillag tiszta világa,
Dávid magva: Máriától jött e világra.

Bárcsak régen fölébredtem volna,
Látod pajtás, most állottam talpra.
Máris csendül a fülembe angyalnak mondása,
Ma születött a kis Jézus rongyos istállóba.

Odamenni nagy a bátorságom,
Remélem, a kis Jézust möglátom.
Gyere pajtás, induljunk el, te is lehetsz társam,
Velem van a jó furulyás, régi jó bajtársam!

Pásztorok keljünk fel, gyorsan induljunk el,
Betlehem városába, rongyos istállócskába,
Siessünk, ne késsünk,
Hogy még ezen éjjel odaérhessünk,
Mi urunknak tiszteletet tehessünk.

Dicsőség és dicséret az Atyának,
E világra született szent Fiának,
És vele a kegyes Szentléleknek,
Szentháromságban az egy Istennek.