Mariju mēs sveicināsim (Andris Solims (harm.))

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Sibelius.png Sibelius
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2010-02-09)  CPDL #20965:      (Sibelius 3)   (Sibelius 5)
Editor: Andris Solims (submitted 2010-02-09).   Score information: A4, 1 page, 98 kB   Copyright: CC BY NC
Edition notes:

General Information

Title: Mariju mēs sveicināsim
Composer: Andris Solims (harm.)

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredChant

Language: Latvian
Instruments: A cappella

First published:
Description: This is a Chant to Blessed Virgin Mary. Traditionally is used as song for the Procession with Candles on the 2nd February after the blessing of Candles at the start of Mass in Latvia.

External websites:

Original text and translations

Latvian.png Latvian text

1. Mariju mēs sveicināsim, ar eņģeļiem godināsim!
Viņa ir no grēka brīva - Dieva Māte bezvainīgā.

2. Gabriēlam prieka vēsti Marijai Dievs lika vēstīt.
"Kunga kalpone es esmu, Iemiesoto Dievu nesu."

3. Sveicinot Elizabeti, piepildīja to Gars Svētais:
Jānis priekā sakustējās, sveikdams Jēzu mātes miesās.

4. Betlēmes vārds visur slavēts – piedzima tur Kungs visvarens.
Patiesi tās mājas svētas, kurās apmetās Bērns Jēzus.

5. Svētnīcā ar Bērnu gāja dienā četrdesmitajā,
baložus tur upurēja, likumu tā izpildīja.

6. Simeons uz rokām savām ņēma Bērnu: "Dievam slava!
Skatot, Kungs, šo pestīšanu, noslēdz manu kalpošanu!

7. Gaisma visām tautām dota – Izraēļa tautas rota."
Vēl viņš pravietoja Mātei sirdi caurdurt dziļai sāpei…

8. Paaudzies zēns Jēzus templī Rakstus izskaidroja veikli.
Mācītie to uzklausīja, par to brīnums visiem bija.

9. Jāzeps un Vissvētā Māte Bērnu meklēja ar sāpēm.
Atrada tik trešā dienā viņi Jēzu tempļa sienās.

10. Māci mani, Dieva Māte, Jēzu mūžam nepazaudēt:
vienmēr dzīvot žēlastībā, Dievam kalpot uzticībā!