Mariánské Ave (Adam Michna)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2003-01-22)  CPDL #04533:     
Editor: Sebastian Göring (submitted 2003-01-22).   Score information: A4, 1 page, 40 kB   Copyright: Personal
Edition notes:

General Information

Title: Mariánské Ave
Composer: Adam Michna

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredAnthem

Language: Czech
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

1. Stotisíckrát pozdravuji,
k tobě lásku obnovuji:
ach mé, ach mé pozdravení
budiž tebe zvelebení.

2. Budiž zdráva, vychválena,
Panno Matko oslavená,
s hvězdami korunovaná,
v lásce Boží vychovaná.

3. Hrdličko má, ó ptáčku můj,
ach holubičko, kéž jsem tvůj,
abych s tebou prozpěvoval,
Syna tvého vychvaloval!