Maija dziesma (Chwalcie łąki umajone) (M. Mycielski)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Sibelius.png Sibelius
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2019-05-23)  CPDL #54303:        (Sibelius 3) (Sibelius 5) (Sibelius 6)
Editor: Andris Solims (submitted 2019-05-23).   Score information: A4, 1 page, 101 kB   Copyright: CC BY NC
Edition notes: This is transposed edition in F dur.
  • (Posted 2015-05-30)  CPDL #35603:        (Sibelius 3) (Sibelius 5) (Sibelius 6)
Editor: Andris Solims (submitted 2015-05-30).   Score information: A4, 1 page, 101 kB   Copyright: CC BY NC
Edition notes: Mel.: M. Mycielski. Harm. and translation by Andris Solims.

Arranger: Andris Solims

General Information

Title: Maija dziesma (Chwalcie łąki umajone)
Composer: M. Mycielski
(mel.)

Lyricist: Andris Solims (transl.)

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredChant

Language: Latvian
Instruments: A cappella

First published:

Description: This is a very nice Chant to Blessed Virgin Mary. Is sung especially in May during the Devotion to BVM in May.

External websites: http://www.andsolm.info/scores.htm

Original text and translations

Latvian.png Latvian text

1. Ziedu krāšņās maija pļavas, kalni, ielejas tik zaļās,
ēnu koki, straujie strauti, steidziet slavēt Dieva Māti.

2. Jūras zivis, gaisa putni, teiciet savu Karalieni.
Arī mūsu rokas viņu slavē, pinot vainadziņu.

3. Viņa ir paaugstināta pāri eņģeļiem, Vissvētā.
Debess, zemes Kundze labā, pieņem veltes pazemībā.

4. Pateicībā žūžo strauti, putni trallina tai jauki.
Visa daba priekā slavē Mariju un dzied tai "Ave".