Liksom en herdinna (Carl Michael Bellman)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

Choral arrangements

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Network.png Web Page
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2006-09-08)  CPDL #12527:  Network.png
Editor: Eva Toller (submitted 2006-09-08).   Score information: A4, 11 pages, 400 kB   Copyright: Personal
Edition notes: Arranged by Eva Toller. All files are available on http://www.evatoller.se/main_mixed_titles_L-R.html (MIDI files available for each part.

General Information

Title: Liksom en herdinna
Composer: Carl Michael Bellman

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SecularPartsong

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published: 2005
Description: 

External websites:

  • Swedish.png Swedish text and English.png English translation available at Eva Toller's Website (translation by Eva Toller, 2005).

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

1.
Liksom en herdinna, högtidsklädd,
vid källan en junidag
hopletar ur gräsets rosiga bädd
sin prydnad och små behag,
och ej bland väppling, hägg och siren
inblandar pärlors strimmande sken
inom den krans i blommors val
hon flätar med lekande kval.

2.
Så höljde min nymf på Floras fest ett enkelt och skiftat flor,
då hon utav Mollberg buden till gäst
ut till Första Torpet for,
det torpet lilla, straxt utom tulln,
där kräftan ljustras röd i kastrulln
och dit Brunnsvikens bölja klar
i vattrade vågor sig drar.

3.
Helt tunn i en nankinströja snörd,
vår Ulla sitt intåg höll;
tunt lyft av sefiren halsduken rörd
i vicklade skrynklor föll;
dess front sågs ej i bucklor mer spridd
och nymfens kjortel, knappad i vidd,
ej vådligt mer i ögat stack,
och skon bar nu ingen vit klack.

4.
Märk, mellan gärdsgårdars krökta led
hur torpet det sluttar ner;
till vänster bland granars mossiga hed
den vägen man rundad ser,
där bonden tung med rullande hjul
illfänas till sitt rankiga skjul
och i solnedgången hinner fram
med kycklingar, kalvar och lamm.

5.
Just där inom torpets höjda gräs,
på granrisat farstugolv,
steg Ulla utur sin gungande schäs
en söndag, så klockan tolv
vid pass, då Jofur åskan bestämt,
och Dandryds klockor pinglade jämt,
och tuppen gol i källarsvaln,
och svalan flög långt in i saln.

6.
Nu började tumlarn gå ikring,
och Mollberg han damp av stoln;
vår nymf med sin arm och blixtrande ring
slog tallstrunten ut på kjoln.
Herdinnan trumf i bordet hon slog
och kjorteln över axlarna drog,
och mor på torpet utan krus
måst borga vårt herrskap sitt rus.
granting them their drink without any fuss.

7.
På backen mot luckan hästen gul
uppreser sin man i sky,
så korg och blankarder, skenor och hjul
med lossnade skruvar fly.
I eldad brunst han trängtar sin kos
och frustar med en gnäggande nos.
Men Ulla, kullstjälpt som en fru,
med Mollberg hon snarkar ännu.