Lieldienu Sekvence (Anonymous)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Encore_Icon2.png Encore
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2011-04-22)  CPDL #23423:        (Encore 4)(Encore 5)
Editor: Andris Solims (submitted 2011-04-22).   Score information: A4, 1 page, 43 kB   Copyright: CC BY NC
Edition notes: The melody is Anonymous. The descant is by Andris Solims. Is performed by Tenor (Bariton) with Soprano (Mezzo) or by single Tenor or Soprano, singing also the descant's part alternately.

General Information

Title: Lieldienu Sekvence
Composer: Anonymous

Number of voices: 2vv   Voicing: ST
Genre: SacredLiturgical music

Language: Latvian
Instruments: A cappella

First published:
Description: This is an Easter Sequence, sung during the Mass of Easter Sunday.

External websites:

Original text and translations

Latvian.png Latvian text

Lai kristieši šajos līksmajos svētkos
dod Lieldienu Upurim godu un slavu!
Jērs izglāba avis – Kristus, kam nebija grēka,
grēcīgiem cilvēkiem deva iespēju izlīgt ar Tēvu.
Nāve un dzīvība sadūrās dīvainā cīņā,
dzīvības Valdnieks, kaut krita,
tomēr dzīvo un valda.
Saki mums, Marija, ko redzēji ceļā?
“Es redzēju kapu jau tukšu
un Augšāmpieceltā godību.
Kristu es sastapu dzīvu, redzēju Debesu sūtņus
un satītos audeklus, un blakus tiem – sviedrautu.
Augšāmcēlies ir Kristus, Viņš – mana cerība!
Lai satiktos Galilejā,
Viņš turp dosies pirms jums.”
Mēs zinām, ka Kristus
patiesi ir augšāmcēlies no kapa:
ak, Karali, kas guvi uzvaru, esi mums žēlīgs!