Kungs Jēzus dzīvs (Andris Solims)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf_globe.gif Pdf
Icon_snd_globe.gif Midi
Encore_globe.png Encore
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2006-05-18)  CPDL #11741:  Icon_pdf_globe.gif Icon_snd_globe.gif Encore_globe.png
Editor: Andris Solims (submitted 2006-05-18).   Score information: A4, 2 pages, 110 kB   Copyright: Religious
Edition notes: Arranged by Andris Solims. In the second and fifth couplets the Bass (Solo or Tutti Bassi) sings the melody, but in the fourth couplet the Sopran (Solo or Tutti Soprani) sings it. All other voices sing in background (A-a-a). The choir sings the first, third and sixth couplets.

General Information

Title: Kungs Jēzus dzīvs
Composer: Andris Solims

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredAnthem

Language: Latvian
Instruments: A cappella

First published:

Description: This is the Anthem of Easter time, based on the melody "Vexilla Regis" of Anonymous.

External websites:

Original text and translations

Latvian.png Latvian text

1. Kungs Jēzus dzīvs ir uzcēlies,
no kapa akmens novēlies,
vien baltās drēbes palika,
kur svētā Miesa dusēja.

2. Aiz bailēm sargi drebēja,
kad brīnumu šo redzēja:
kā dievišķīgā spožumā
Kungs Jēzus kapu atstāja.

3. Uz kapu steidzas sievietes,
tās dārgās smaržu zāles nes,
lai savu Kungu godināt
un viņa Miesu iesvaidīt.

4. Tās bēdās runā skumīgi:
kas novels smago akmeni?
Bet, tuvu pienākot, tās redz,
ka akmens pats jau novēlies!

5. Teic sievām Dieva eņģelis:
"Te pravietojums piepildīts.
Ir Jēzus godā uzcēlies
un mācekļus Viņš sastapt ies."

6. Nav mūžam kaunā palicis,
kas Kungam Jēzum ticējis.
Var sabrukt zeme, debesis
Viņš savus vārdus piepildīs.