Kristus ir cēlies (George Frideric Handel)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Sibelius.png Sibelius
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2009-04-30)  CPDL #19362:        (Sibelius 3) (Sibelius 5)
Editor: Andris Solims (submitted 2009-04-30).   Score information: A4, 1 page, 71 kB   Copyright: Religious
Edition notes:

General Information

Title: Kristus ir cēlies
Composer: George Frideric Handel

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredChant

Language: Latvian
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Latvian.png Latvian text

1. Kristus ir cēlies slava Glābējam,
dzīvības un nāves svētam Valdniekam.
Mīlot mūs Viņš cieta, mira Golgātā,
mīlestības spēkā nāvi pārspēja.
Akmens ir novelts, sirdis līksmojas,
liels un svēts šis brīnums augšāmcelšanās.

2. Kristus ir cēlies steidzies sas tapt To,
Viņš nāk pretī sniegdams roku caurdurto.
Ļaujies vadīt sevi, tiksi gaismā celts,
dzīves melnā naktī ielīs saules zelts.
Jēzus kur valda, tumsa atkāpjas,
sirdī nāk kā brīnums augšāmcelšanās.

3. Kristus ir cēlies, atpestījis mūs,
un mums līdz ar Viņu mūžam dzīvot būs.
Sēklas grauds, kas dziļi zemes klēpi slīgst,
saules siltos staros jaunā stādā dīgst.
Kristus no nāves mūs reiz modinās,
zemi pāršalks brīnums augšāmcelšanās.