Kristus Karalis (To Jesus Christ our sovereign King) (Anonymous)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Sibelius.png Sibelius
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2009-11-13)  CPDL #20487:      (Sibelius 3)   (Sibelius 5)
Editor: Andris Solims (submitted 2009-11-13).   Score information: A4, 1 page, 66 kB   Copyright: Religious
Edition notes: Tune: Ich glaub an Gott. Harmonized by Vl. Vištelis.

General Information

Title: Kristus Karalis (To Jesus Christ our sovereign King)
Composer: Anonymous
harm. Vl. Vištelis

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredChant

Language: Latvian
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Latvian.png Latvian text

1. Tu, Jēzus Kristus, Pestītājs, kam pieder visa slava.
Tu Glābējs mūsu dvēselēm, Tev pestīšanas vara.
Kristus lai vada, Kristus lai valda, Kristum lai vienam ir uzvara!

2. Lai nāk mums Tava valstība pār visām zemēm, tautām.
Un dod mums savu svētību, kad Tavu vārdu saucam.
Kristus lai vada, Kristus lai valda, Kristum lai vienam ir uzvara!

3. Tev, Debess Tēvs un Baznīca, mēs uzticību solam.
Tu mūsu Valdnieks vienīgais, lai dziedam Tavam godam:
Kristus lai vada, Kristus lai valda, Kristum lai vienam ir uzvara!