Joachim uti Babylon (Carl Michael Bellman)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf_globe.gif Pdf
Icon_snd_globe.gif Midi
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2013-02-17)  CPDL #28309:  Icon_pdf_globe.gif Icon_snd_globe.gif
Editor: Arvid Grøtting (submitted 2013-02-17).   Score information: A4, 3 pages, 79 kB   Copyright: Public Domain
Edition notes: Arranged by Halfdan Kjerulf for for 4 voices TTBB. ISMN 979-0-66118-096-8.

General Information

Title: Joachim uti Babylon
Composer: Carl Michael Bellman

Genre: SecularUnknown

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published:
Description: Fredmans Sång no. 41

External websites:

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

1. Joachim uti Babylon
hade en hustru Susanna.
Töm vår kanna, töm vår kanna;
skål för dess person!
Joachim var en genomärliger man,
frun lika ärliger också som han;
fru Susanna, fru Susanna
många hjärtan vann.

2. Joachims trädgård var med maner:
lusthus ta-peter af siden!
Middagstiden, middagstiden
gick Susanna ner.
Ekar och linder stodo rundt om en damm.
Sköna Susanna hon plaska og sam.
När hon plaska, när hon plaska
skymta liljor fram.

3. Ner uti blomstergården nu
gingo all-ena två bofvar,
slogo lofvar, slogo lofvar
kring vår lilla fru.
«Hej!» sade bofven till den andra så slem,
«hej, det är middag, kom, låt oss gå hem!»
Två kanaljer, två kanaljer
i hvarenda lem.