Jesu, värdes hos oss bliva (Oscar Sandberg)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Finale.png Finale
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2000-09-26)  CPDL #01398:        (Finale 1998)
Editor: Per-Anders Aglert (submitted 2000-09-26).   Score information: Letter, 3 pages, 56 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Jesu, värdes hos oss bliva
Composer: Oscar Sandberg

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredAnthem

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

Jesu, värdes hos oss bliva,
Var vårt ljus i mörkrets dal!
Värdes ur vårt hjärta driva
Syndens nöd och ångerns kval!

Från ditt ord vi aldrig vike!
Komme, Gud, till oss ditt rike!
Låt oss se, när morgon flammar
Över Salems höjd en gång,
Höra hednafolk och stammar
Höja Guds och Lammets sång!

Stjärna klara, Stjärna klara!
Led oss morgonstjärna klara,
Dit där natt ej mer skall vara!
Led oss morgonstjärna klara,
led oss, led oss dit!