Jdou zástupy věrných (Vojtěch Ulrich)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2019-01-11).   Score information: A4, 2 pages, 42 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: SATB (according to J.F. Wade and J. Reading)
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2016-12-30).   Score information: A4, 2 pages, 378 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: SAB
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2016-12-30).   Score information: A4, 2 pages, 586 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: ST + organ (according to J.F. Wade and J. Reading)

General Information

Title: Jdou zástupy věrných
Composer: John Reading
Arranger: Vojtěch Ulrich
Lyricist: abbé Borderiscreate page

Number of voices: 3vv   Voicing: SAB
Genre: SacredSacred song

Language: Czech
Instruments: A cappella

First published: 2010

Description:

External websites:

Original text and translations

Original text and translations may be found at Adeste fideles.

Czech.png Czech text

1. Jdou zástupy věrných s jásotem a chválou,
 my též do Betléma pospíchejme.
 Vítejme Pána, Krále andělského.
 Ježíši zrozenému, Ježíši zrozenému,
 Ježíši zrozenému zpívejme.
2. Od stád v kraji spících pastýři jsou zváni
 k jeslím, kde spí Dítě nám slíbené.
 Též s nimi spějme poklonit se Pánu,
 Ježíši …
3. Hle, sláva věčného Tvůrce všehomíra
 všem nám září v úsměvu Dítěte.
 Bůh mezi námi, v plenkách nemluvňátko,
 Ježíši …
4. Bůh s námi je spřízněn, lidský úděl sdílí,
 jej chválami vroucími vítejme.
 Láskou za lásku Pánu odpovíme,
 Ježíši …