Ick sal den Heer (André Vierendeels)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-02-27)  CPDL #57222:       
Editor: André Vierendeels (submitted 2020-02-27).   Score information: A4, 2 pages, 160 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Ick sal den Heer
Composer: André Vierendeels
Lyricist:

Number of voices: 3vv   Voicing: SAB
Genre: SacredChorale

Language: Dutch
Instruments: A cappella

First published: 2020

Description:

External websites:

Original text and translations

Dutch.png Dutch text

1) Ick sal den Heer tot alder tijt dancken, ghe benediden,
Sijn lof altijt met groot iolijt mijn mont hier sal beliden;
In God aen allen siden sal zijn mijn siel ghepresen fijn,
dit horende laet verbliden, aldaer goedertieren zijn.

2. Maect groot den Heer, loeft hem met mi, laet ons zijn naem te samen
Verheffen hier van herten bli, den Heer van grooter famen.
Heb ick ghesocht binamen en hy heeft mi verhoort seer wel,
als mi droefheyden quamen, tooch hi my uut al mijn ghequel.