Ick heb gheroepen seere II (André Vierendeels)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-09-04)  CPDL #60417:       
Editor: André Vierendeels (submitted 2020-09-04).   Score information: A4, 2 pages, 214 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Ick heb gheroepen seere II
Composer: André Vierendeels
Lyricist:

Number of voices: 3vv   Voicing: SAB
Genre: SacredChorale

Language: Dutch
Instruments: A cappella

First published: 1540

Description:

External websites:

Original text and translations

Dutch.png Dutch text

1. Ick heb gheroepen seere,
met minder stemme riep ick God aen,
ick verhoorde mijn begheere,
en heeft mijn woerden seer wel verstaen,
ick heb ghemet druc bevaen
heb ick tot God ghevlogen,
dat en heeft mi noyt bedrogen.

2. Mijn siel en wou ontfanghen
van niemand troost, dan van God alleen,
ick dacht met groot verlanghen
op God: mijn geest viel in sawer geween,
mijn vaec verdween,
mijn rust was mi ontweken,
ick en mocht van druck niet spreken.

3. Ick dacht op die oude daghen
en op die iaren van eeuwichheyt,
dit wou mijn hert beclaghen,
des nachts was mi dit ghepeyns bereyt,
Gods maiesteyt sal die eeuwich verlaten
ons arme crancke vaten.